شروع فعالیت موبایل پی سی از آبان ماه ۱۳۹۹ به طور رسمی شروع به کار کرده است و تا به الان در حال فعالیت و پیشرفت است.
شعار تیم موبایل پی سی اینه که بهترین لوازم جهان را باید بهترین مردم جهان “ایرانیان” داشته باشند.